"Den här musiken tar mig tillbaka till den tid när hundratusentals av oss bestämde att nu var vi ”sick and tired of being sick and tired”. Det fanns de som trodde att laglig segregation skulle bestå för alltid i Amerika.

Men vi i Medborgarrättsrörelsen var inspirerade av en högre kallelse. Även om det kostade oss våra liv skulle vi inte ge upp. Vi trodde på fredliga aktioner, icke-våldets väg, och att kärlekens kraft kunde besegra förtrycket och påminna våra förtryckare om sin egen mänsklighet. Genom kraften i denna tro fick vårt land bevittna en revolution av värderingar och idéer som förändrade Amerika för alltid.

Den här musiken var själen i denna revolution. Det var musiken som gav oss hopp när allt hopp verkade vara ute. Det var hjärtslagen i denna musik, och dess fasta, lugnande budskap, som band oss samman som en enad kraft.

När vi blev slagna, arresterade och fängslade, när vi stod tillsammans i täta demonstrationsled eller när vi marscherade genom gatorna i södern, när vi stirrade in i dragna vapen; när vi utsattes för tårgas, trampades ner av hästar eller skingrades med brandsprutor – då var det dessa sånger som höll oss uppe.

Jag hoppas den här musiken kan hjälpa dig att fatta mod att stå upp och höja din röst för det som ditt samvete manar dig till. Jag hoppas att den här musiken kan hjälpa dig att se vad vanliga människor med en extraordinär vision kan göra när de bestämmer sig för att aldrig ge upp."

Congressman John Lewis
(om Mavis Staples CD ”We’ll never turn back”
)